Bozüyük Haber Ajansı | Bozüyük Haber

Kongrede utanç verici olay

Cumhurbaşkanının , AKP’nin Bilecik İl Kongresine sanal platformdan bağlanmaya çalışırken, mikrofondan “Abi adamın sesi gelmiyor a…. k… ya” diye edilen bir küfür bütün salon tarafından duyuldu.

Kongrede utanç verici olay
04 Şubat 2021 - 1:24

Edinilen bilgiye göre Bi­le­cik AK Parti 7.​ Ola­ğan Kong­re­si ger­çek­le­şir­ken tek aday ola­rak se­çi­mi giren Ser­kan Yıldırım, yeni İl Baş­ka­nı oldu. Kongre esnasında Cumhur başkanının sanal platformdan kongreye bağlanma aşamasında bir görevlinin “Abi adamın sesi gelmiyor a…. k… ya” demesi bütün salon tarafından duyuldu. Kongreye katılan AK Partili katılımcıların “dik dur eğilme” sloganları ile yaşanan olayı bastırmak istemesinden sonra tekrar aynı görevlinin tam Cumhurbaşkanı konuşacak iken “abi ses yok a…k..ya” demesi partilileri ve katılımcıları çığırından çıkardı.

Bi­le­cik İstas­yon Spor Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen kong­re­ye; Ener­ji ve Tabii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Fatih Dön­mez, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu, AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali İhsan Yavuz, Tarım Kredi Ko­ope­ra­tif­le­ri Genel Mü­dü­rü Fah­ret­tin Poy­raz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ka­tı­lım sağ­la­dı.

HABERİN VİDEOSU: UYARI :(VİDEO KÜFÜR İÇERİR)

Tüm hakları saklıdır@BozüyükHaberAjansı