BÖL – PARÇALA – YÖNET – YOK ET !!!

featured

Değerli dostlar günümüzün emperyalist devletleri zamanında kendi içlerinde birlik sağlayıp ulus-millet olduktan sonra önceden yaptıkları hata ve yanlışlardan ders alarak bir daha tekrarlamadılar. Rönesans, reform ve sanayi devrimleri ile zenginlik, refaha ulaşarak gelişimlerini tamamladılar. Zenginlik, refah ve rahat yaşamı devam ettirebilmek adına sadece kendi çıkarları doğrultusunda diğer insan ve toplulukları kendilerine hizmetkâr, köle olarak görmekte maddi-manevi her anlamda sömürmektedir.

Adeta biz varız diye Dünya Dönüyor, biz varız diye Güneş Doğuyor, tüm dünya ve üzerindekiler bizim için, bize hizmet etmek için bulunuyor histeri ve paranoyasına teslim olarak kendilerini ulaşılmaz bir makam ve efendi statüsü belirlemişlerdir. Bu duygu ve politikalarının temelini ise 7 maddelik Haim Nahum doktrini oluşturmaktadır. Peki nedir bu doktirin?

1) Dininden uzaklaştıracaksın
2) Borca esir edeceksin
3) İşsiz bırakacaksın
4) Aç bırakacaksın
5) Böleceksin
6) Böldüklerini birbiriyle savaştıracaksın
7) Yumuşak lokma haline getirip yutacaksın

Gelin hep birlikte bu doktirini analiz edelim.
1) Dininden uzaklaştıracaksın
Hedefteki topluluk ve milletleri bir arada tutan milli-manevi, ahlâki, insani değer ve yargıları önemsizlestirerek millet olma harcını, birlik ve beraberliği, inanç, güven, samimiyeti, sevgi ve saygıyı yok ederek sürekli bir çatışma ortamı içinde bırakıp kaousu hakim kılarak milletler üzerinde hakimiyet kurmak temel amaçlarının başında gelmektedir.

Din temelli Avrupa’da yüz yıl savaşları olarak adlandırılan İngiltere/Fransa, ( Katolik/Protestan) İngiltere/İrlanda, Haçlı seferleri esnasında ( Katolik/Ortodoks) İstanbul işgal ve yağması devamında İstanbul fethinde Grandük Lukas Notoras Bizans’lıların duygularını ” Şehirde Lâtin külahı görmektense, Türk ( Osmanlı ) sarığını görmeyi yeğlerim !!!” diye dile getirmiştir.

Tüm bu olaylardan gerekli dersleri çıkaran emperyalist sömürgeci devletler kendi aralarında bir daha asla din temelli çatışmaya girmemişlerdir. Buna karşılık hedef olarak seçtikleri topluluk ve milletleri sürekli din eksenli kendi aralarında çatışmaya sokmuşlar, onlara arabulucu olarak kendilerine açık pazar haline getirmişlerdir. Bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Myanmar ( Burma ) olan bölge İNDİA adıyla tek bir merkezden ( İngiliz kraliyet ailesi tarafından ) yönetiliyordu.

İngiltere India’yı terk ederken geride 32 bin farklı din, 4 farklı ülke Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Myanmar, Keşmir ve daha nice sorunları bırakmıştır. Rus’ların sıcak denizlere inmesini engellemek adına İran gibi %61 Fars, %16 Azeri, %10 Kürt,%2 Türkmen, %6 Lurlar, %2 Beluciler, %2 Arap ve %1 diğerleri ( Tat, Taliş, Asuri, Ermeni, Gürcüler ) olmak üzere karışık etnisiteye dayanan devlet kurdurdu. İslam ve Ortadoğu coğrafyasında yeni mezhepler kurdurarak sürekli din eksenli mezhepsel çatışmaları körükleyerek kendi güdümünde suni devletler kurdurdu. Örneğin Irak halkının çoğunluğu Şii, yönetimi Sünni. Suriye halkının çoğunluğu Sünni, yönetimi Şii gruplara teslim ederek iç huzur ve barışı pamuk ipliğine bağlayıp savaş ve karışıklılığın sürekli gündemde olmasını sağladı.

2) Borca esir edeceksin
Tüm bu savaş, çatışma, halkın ihtiyaçları ve yatırımlar için paraya, maddi güce ihtiyaç var. Siz bu ülkelerin finansman ihtiyacını karşılayarak kendinize bağımlı hale getireceksiniz. Unutulmasın ki borç alan, para alan EMİR alır.

3) İşsiz bırakacaksın
Hayatını idame ve devam ettirebilme, ihtiyaçlarını karşılama adına halkın ve bireylerin çalışması, gelir elde etmesi gerekiyor. Eğer ki çalışacak iş yoksa ne birey, ne toplum, ne ülke gelişebilir, kalkınabilir. Ne de barış, huzur, güven, refah içinde yaşayabilir.

4) Aç bırakacaksın
Hiç bir geliri olmayan birey, toplum açlık ve sefalete mahkum olur. Bir atasözümüz der ki ; ” Aç köpek fırın deler !!!” Aç insanda hırsızlık yapar, fuhuş yapar, adam öldürür sağa sola saldırır toplumsal huzur, güven ve barış kalmaz. Manevi açıdan da dini ve ahlaki değerlerden uzaklaşır, yozlaşır. Günahkâr birey, toplum olur. Çünkü bunları yaparak dinin emirlerine, haram ve yasaklarınada karşı gelerek dininide kaybeder.

5) Böleceksin
Hedefteki ülke ve milleti, dini mezhepsel, etnisite yapısında, konuştuğu dili konusunda, maddi gelir, kazanç konusunda, toplumsal sınıf olarak, statü olarak, devlet ve askeri yönetim kademelerinde ayrıcalık ve dışlama olarak halkı çeşitli gruplara böleceksin. Mesela Çekoslovakya ( Çekya / Slovakya )
Sovyetler Birliği vb.

6) Böldüklerini birbiriyle savaştıracaksın
Aralarında sürekli anlaşmazlıklar çıkarıp birbirleriyle çalıştırarak birlik olmalarını engelleyeceksin.
Mesela Sudan ( kuzey/ Güney ) ikiye bölündü.
Yugoslavya 7 ayrı devlete bölündü ( Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kosova )
Gürcistan ( Gürcistan, Abhazya, Osetya )

7) Yumuşak lokma haline getirip yutacaksın
Bütün bu keşmekeş, yokluk, savaş, çatışmalar içindeki milletler ve ülkeler içeriden ve dışarıdan yapılacak en küçük bir müdahale ile yıkılmaya, yönetimler el değiştirmeye son derece müsait olurlar. Bakınız Arap baharı adı altında yapılan operasyonda kaç ülke bu açmaza düşüp egemenliğini kaybetti. Libya, Irak, Suriye vb.
Aynı oyunlar Osmanlı imp. içinde sergilenmiş, tüm bu olumsuz şartlar altında Mustafa Kemal Atatürk denilen bir güneş ufukta doğarak 36 farklı etnik köken ve kimlik, çeşitli din ve mezheplerden oluşan insanları tek bir vatan, tek bir bayrak altında bir araya getirerek TÜRK MİLLETİNİ oluşturdu.

” Kendini TÜRK gibi gören, hisseden, TÜRK gibi düşünen, vatandaşlık bağı ile T.C. devletine bağlı olan herkes TÜRK’tür!!! ” diyerek T.C. devletinin ve milletinin temellerini atıp mühürlemiştir. ABD’nin karakutusu kabul edilen, söyledikleri kanun hükmünde olan David Rockefeller ölmeden önce çok önemli bir itirafta bulunmuş ” ATATÜRK yüzünden planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık. “ demiştir.

Yeryüzünde emperyalizme karşı savaşıp mücadele ederek başarıya ulaşan tek lider ATATÜRK ve TÜRK MİLLETİ’dir. Bu şanlı mücadele tüm mazlum milletlere örnek olmuş, onların bağımsızlık mücadelesinin fitilini ateşlemiştir. Hindistan’ın kurucusu Mahatma Ghandi ” ATATÜRK İngilizleri yenene kadar Tanrı’yı da İngiliz zannederdim !!! “ diyerek en veciz şekilde konuyu özetlemiş ve hakkı teslim etmiştir.
Saygılarımla…
İBRAHİM TORUN

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Bozüyük Haber Ajansı | Bozüyük Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!