Bozüyük Haber Ajansı | Bozüyük Haber

‘Enerji yatırımlarında’ yerlilik % 90’a yaklaştı

Türkiye’de ocak-haziran döneminde devreye alınan 926 megavat elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatını (yüzde 86) yerli kaynaklar oluşturdu.

‘Enerji yatırımlarında’ yerlilik % 90’a yaklaştı
31 Temmuz 2018 - 15:57

Enerji sektöründe yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırma hedefi kapsamında, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi santrallerine yönelik yatırımlar artıyor.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin elektrikte toplam kurulu gücü 86 bin megavatı aştı. Yılın ilk yarısında 926 megavat kapasiteli 58 elektrik üretim santrali faaliyete girdi. Bu santrallerden 44’ü yerli enerji kaynaklarından oluştu. Böylece ocak-haziran döneminde 756 megavat kapasiteye sahip yerli enerji santrali devreye alındı.

Toplam kapasite

Bu dönemde 510.6 megavat kapasiteli 14 hidroelektrik santrali devreye alındı, 138.4 megavat kapasiteye sahip 16 rüzgar enerjisi santrali ve 80.5 megavat kapasiteli 2 jeotermal enerji santrali işletmeye girdi.

Bu kaynakların yanısıra biyokütle, çöp gazı ve güneş enerjisi santrallerinin oluşturduğu 26.5 megavatlık 12 santralde daha elektrik üretimine başlandı.

Yılın 6 aylık döneminde 132 megavat kapasiteye sahip 11 doğalgaz santrali devreye girerken, 24 megavat kapasiteli bir ithal kömür, 13.3 megavatlık bir doğalgaz-fuel oil santrali ile 1 megavatlık doğalgaz-sıvılaştırılmış gaz santrali de işletmeye alındı.

Öte yandan, yılın ilk yarısında elektrikte devreye alınan kapasite geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azaldı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde toplam 2 bin 69 megavat kurulu güce sahip 79 elektrik santrali devreye alınmıştı.

Tüm hakları saklıdır@BozüyükHaberAjansı