BOZÜYÜK BELEDİYE MECLİSİ YENİ YILIN İLK TOPLANTISINI YAPTI

featured

Metristepe Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde yer alan “5393 sayılı Belediye Kanunun 49/3’ncü maddesi gereği sözleşmeli personelin ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2019 yılı için yayınlayacağı, belediyelerde sözleşmeli personel ücret tavanları konulu genelgesi dikkate alınarak, çalıştırılacak olan kadro unvanları için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre net aylık tutar üzerinden ödenmesi konusu” oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesinde “12.01.2008 Gün ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.Maddesi gereğince;

Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.

Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.”  Denilmektedir. Belediyemizin Memur Norm Kadro Standardı 211’dir. 211 kadronun %20’sine tekabül eden 516 (43×12=516) adam/ay şeklinde Geçici İş Pozisyonunun, 2019 Mali Yılı için onaylanması konusu” görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinde ise “5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.Maddesinin birinci fıkrasının b bendinde‘’Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.’’ile’’ Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.” hükümleri yer almaktadır. Belirtilen Kanun Maddelerinin uygunluğu geçerli olmak üzere; Bu kanun hükümleri gereğince İlçemizde bulunan amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmasına ve ilçemizi başarıyla temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere antrenörlere;  kişi başı 5.000,00 TL’yi geçmemek üzere nakdi yardım yapmak için Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya yetki verilmesi konusu” görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 4. Maddesinde yer alan “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (n) fıkrasına  istinaden; İlçemiz Yenidoğan Mahallesinde bulunan; Yenidoğan T.O.K.İ. Konutlarının bulunduğu bölgede yapılan parka “Şehit Ünal Demir Parkı” adının verilmesi konusu” görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylamanın ardından yeni Tokilerde hizmet vermeye başlayan ‘Şehit Ünal Demir Parkı’ olarak resmi adına kavuşmuş oldu.

Daha sonra gündemin 5. Maddesinde yer alan Belediye Meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan kapalı oylamada denetim komisyonuna 13’er oy alan AK Parti Meclis üyeleri Mehmet Doğan Tunç ve Abdurrahman Kırgız ile MHP Meclis üyesi Nizamettin Kırkan seçildi.

Toplantıda son olarak belediye imar lomisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının sonunda Başkan Bakıcı, CHP Meclis Üyesi Mehmet Aytaş ve MHP Meclis Üyesi Nizamettin Kırkan’ın gündem dışı sorduğu soruları yanıtlayarak “Ocak ayı meclis toplantısında aldığımız kararların ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Bozüyük Haber Ajansı | Bozüyük Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!