Bozüyük Haber Ajansı | Bozüyük Haber

TÜKETİCİ HABERLERİ

Bilinçli tüketici örgütlü tüketicidir

Tüketiciler satın aldıkları ayıplı mal ve hizmetler nedeniyle zarara uğratıldıklarında ya da mağdur edildiklerinde satıcı- sağlayıcı, üretici ve ithalatçı firmalarca yasal olarak zararlarının karşılanması gerekir. Ancak, bir çok firma tüketicinin haklarına saygı göstermemekte ve tüketicinin isteğini yerine getirmemektedir.

HABER » BOZÜYÜKTÜKETİCİ » Bilinçli tüketici örgütlü tüketicidir » Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018 22:34
Bilinçli tüketici örgütlü tüketicidir

Sevgili Dostlarımız Aşağıda Okuyacağınızı bildiğim yazı Sayın Genel Başkanımız Turhan Çakar Beyin düşünümleridir. Noktasına virgülüne dokunmadan okunması ve daha çok dostlara ulaşması ve ulaştırılması gerektiğini düşündüğüm için olduğu gibi yayınlanmasını istedim siz dostlarımında paylaşıp dostlarınıza paylaşım yaptırmanızı rica ediyorum .Hayrettin Sabırlı - Hakları Şube başkanı.

Bugün, dünya ekonomisini ve piyasalarını, ve tüketim politikalarını belirleyen, yönlendiren birkaç yüz tane özel firmanın – bankanın hakim olduğu dünyada tüketiciler tek tek zayıf durumdadırlar. Tüm dünyada, tabiî ki ’de de gelir dağılımındaki adaletsizlik ile birlikte işsizlik, yoksulluk giderek artmaktadır. Bunun sonucu olarak, özellikle, işsiz, yoksul ve dar gelirli tüketiciler – emekçiler en temel gereksinimlerine erişememekte ya da gereksinimlerini yeterince karşılayamamaktadırlar.

Piyasada satılan, tüketicilerin satın alıp kullandığı bir çok mal ve hizmet tüketicilerin sağlık ve güvenliğine uygun değildir. Satın alıp kullandıkları, tükettikleri sağlıksız, riskli, tehlikeli ve güvensiz bir çok mal ve hizmet nedeniyle, sağlıkları tehlikeye düşen ve yaşamlarını kaybeden tüketicilere ilişkin bir çok örnek vardır. Piyasada tüketicilere satılan yüzlerce mal ve hizmet için tüketicilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendirildiğini söyleyemeyiz. Hatta, tam tersine bir çok mal ve hizmette yanlış bilgilendirilmektedirler. Tüketiciler, yanıltılmakta, aldatılmakta ve bunun sonucunda da bir çok sorunla karşılaşmakta, zarara uğratılmakta ve mağdur edilmektedirler.

Gerek sağlıksız ve güvensiz mal ve hizmetler gerekse doğru olmayan tanıtımlarla tüketiciye sunulan mal ve hizmetler için yeterince denetim ve kontrol yapılmamaktadır. Bunun sonucunda da hem bu mal ve hizmetlerin piyasada varlığının artmasına hem de daha çok tüketicinin çeşitli şekillerde mağduriyetine neden olunmaktadır. Tüketiciler satın aldıkları ayıplı mal ve hizmetler nedeniyle zarara uğratıldıklarında ya da mağdur edildiklerinde satıcı- sağlayıcı, üretici ve ithalatçı firmalarca yasal olarak zararlarının karşılanması gerekir. Ancak, bir çok firma tüketicinin haklarına saygı göstermemekte ve tüketicinin isteğini yerine getirmemektedir. Firmaların bu olumsuz tavrı karşısında, tüketicilerin yasal olarak haklarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında arayıp mağduriyetlerini zaman içerisinde gidermiş olsalar bile, bu mağduriyet giderme genellikle maddi olarak gerçekleşmektedir. Ancak, bu durumdaki tüketiciler manevi olarak zarara uğratılmış olmaktadırlar. Dünyada ve ’de uygulanan ve tüketim politikaları hem çevreye ve doğaya hem de tüketicilere genellikle her yönden doğrudan ve dolaylı olarak zarar vermektedir. Söz konusu bir çok zararın karşılanması da olanaksızdır. Bu durum, mevcut ve tüketim politikalarının çevre, doğa ve tüketiciler açısından sürdürülemez bir noktaya vardığını ortaya koymaktadır.

Yukarıda belirtilen sorunların tüketiciler tarafından yaşanmaması, çevrenin ve doğanın daha çok yıkıma ve tahribata uğramaması, firmaların haklarına uygun mal ve hizmet üretip tüketicilere sunmaları için tüketiciler örgütlenmek zorundadırlar. haklarına uygun yasal düzenlemelerin eksiksiz olarak yapılması, ilgili kamu kuruluşlarının piyasadaki denetimlerini ve gözetimlerini gereği gibi yerine getirmeleri için de tüketiciler örgütlenip, baskı unsuru oluşturmak zorundadır. Yaşadığımız kapitalist – emperyalist düzende haklarının uygulanabilmesi, haklarına uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanabilmesi tüketiciler örgütlenmeden gerçekleşmez. Ne yazık ki, tüketiciler güçlü bir örgütlenme oluştursalar bile, bu düzende haklarının tam ve eksiz olarak uygulanabilmesi pek olanaklı değildir. Bilinçli tüketici, tüm bu gerçekleri görerek, anlayarak, özümseyerek, haklarının tam ve eksiz olarak gerçekleşebilmesi için örgütlenendir. Bilinçli tüketici, haklarına uygun olarak ve tüketim politikalarının değişmesini, dönüşmesini gerçekleştirebilecek örgütlülüğü sağlayabilen ve bu örgütlülük içinde yer ve görev alandır. Kısaca, bilinçli örgütlü tüketicidir. Ancak, bu örgütlülük, değişimi ve dönüşümü sağlayabilen bir örgütlülük olmaktan geçer.

ŞİMDİYE KADAR EN ÇOK OKUNAN SAĞLIK HABERLERİ